Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017

 

Het huidige softdrugsbeleid, waarbij de verkoop van softdrugs wordt gedoogd maar de wietteelt verboden is, werkt criminaliteit in de hand. In ons verkiezingsprogramma zeggen we daarom dat wietteelt legaal moet worden. Dat geeft ons controle over de sterkte van cannabis en hasj en het maakt Nederland veiliger omdat het verdienmodel voor drugsbendes wegvalt. Het levert ook accijnsinkomsten op en bespaart honderden miljoenen op (onnodige) politie en justitiecapaciteit. En het haalt coffeeshops uit het criminele circuit.

Add a comment
Lees meer...

De VVD wil van de vreemde situatie af dat cannabisverkoop aan de voordeur wordt gedoogd maar dat de inkoop illegaal is. Het beleid moet slimmer gereguleerd worden. Wat dat "slimmer reguleren" dan is wordt niet gezegd. Wel dat de herinrichting landelijk moet gebeuren en dat (de afzonderlijke) gemeenten moeten stoppen met experimenteren met wietteelt.

Add a comment
Lees meer...

Keihard optreden en niet reguleren. Dat is de samenvatting van de uitspraken van de PVV als het gaat over het softdrugsbeleid in Nederland. Het produceren, bezitten en gebruiken van softdrugs is in het verleden strafbaar gesteld vanwege de bescherming van de volksgezondheid en de bestrijding van criminaliteit. Deze argumenten gelden wat de PVV betreft nog steeds. Bijzonder is dat de PVV toch voor de motie stemt om in overleg te treden met vertegenwoordigers van patiënten en telers om tot een gevarieerder aanbod van gedoogde medicinale cannabis te komen.

Add a comment
Lees meer...

Het CDA wil de koffieshops sluiten.
 Omdat het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde softdrugs bestemd is voor de export, biedt legalisering geen enkele oplossing. Het leidt alleen tot een sterkere vermenging van boven- en onderwereld en een verdere normalisering van het drugsgebruik. Daarom kiezen wij voor een terugdringing van het aantal coffeeshops, te beginnen in de buurt van scholen. De illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten worden hard aangepakt. Uiteindelijk willen wij toe naar het sluiten van alle coffeeshops. Alleen op die manier kunnen we de drugshandel een halt toeroepen.

Add a comment
Lees meer...

Het recht op het streven naar genot
Het streven naar genot is een kernonderdeel van de menselijke aard. Daar hoort ook bij dat mensen middelen tot zich nemen die dat genot versterken. Wij vinden dit allereerst de eigen keuze van die mensen, ook als het ongezond is. Bij dit recht hoort uiteraard goede voorlichting, want mensen kunnen pas een keuze maken als ze weten wat de gevolgen zijn. Bij dit recht past niet dat we alles verbieden. D66 vindt het belangrijk om de gezondheidsschade te verminderen. Daarom willen we naast goede voorlichting een veilig en gereguleerd aanbod, door allereerst softdrugs te legaliseren. Tegen aanbieders die verboden middelen verkopen, middelen verkopen aan jonge gebruikers voor wie dit verboden is of aansturen op het verslaafd maken van mensen treden we strafrechtelijk op.

Add a comment
Lees meer...

GroenLinks wil teel en handel in softdrugs legaliseren. Als je een vergunning hebt om te verkopen moet je aan streng kwaliteitseisen voldoen. Met het geld dat dit oplevert kan de politie zich richten op de bestrijding van geweld, diefstal en vandalisme. Drugs als XTC en paddo's worden gelegaliseerd.

Add a comment
Lees meer...

ChristenUnie wil het gedoogbeleid volledig afschaffen en alle drugsgerelateerde criminaliteit met wortel en tak uitroeien.
Vanuit de Bijbelse norm van publieke gerechtigheid heeft de overheid de opdracht het goede te zoeken voor de burgers, in het bijzonder voor hen die kwetsbaar zijn en moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen. Recht doen aan slachtoffers van misdrijven, en hun nabestaanden. De Tien Geboden van God, die Christus heeft samengevat in het gebod “ heb uw naaste lief als uzelf en God met heel uw hart” (Matthëus 22) zijn hierbij de leidraad.

Add a comment
Lees meer...

De SGP wil het gedoogbeleid per direct afschaffen. De overheid gaat de wet handhaven en niet gedogen dat de wet wordt overtreden. Het legaliseren van drugs is een schijnoplossing.
De coffeeshops gaan dicht; De overheid gaat geen gereguleerde wietteelt toestaan; Hard- en softdrugs zijn allebei schadelijk en verslavend, verbieden dus!!

Add a comment
Lees meer...

De Partij voor de Dieren pleit voor de legalisering van softdrugs en voor een minder restrictief softdrugsbeleid in Europa. De PvdD is tegen een verbod op softdrugs. Dit gaat in tegen de persoonlijke keuzevrijheid van mensen. De PvdD is tegen een betuttelende overheid en wil het gebruik en de productie van softdrugs legaliseren. Over de teelt van wiet kan dan accijns worden geheven. Goede voorlichting over de gezondheidsrisico's door de overheid is belangrijk.

Add a comment
Lees meer...

50PLUS wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te legaliseren onder zeer strenge en strikte voorwaarden en met vergunning. Geen lokale experimenten, maar invoering in één keer voor geheel Nederland. Experimenten zorgen voor rechtsongelijkheid en verwarring. Stevig toezicht op verkooppunten. Hierbij zijn het leeftijdscriterium (vanaf 18 jaar), het niet aanwezig zijn van harddrugs en de afstand tot scholen (minimaal 500 meter) van belang.
Vergoeding van medicinaal gebruik van o.a. wiet wordt opgenomen in het nieuwe zorgstelsel.
 
Add a comment
Lees meer...

Wietteelt reguleren en gebruik ontmoedigen. DENK vindt dat het huidige gedoogbeleid van cannabis criminaliteit in de hand werkt. DENK is daarom: Vóór de regulering van de teelt en de verkoop van cannabis, waarbij cannabisgebruik wordt ontmoedigd.

Add a comment
Lees meer...

VNL wil legalisering, en daarmee liberalisering, van het softdrugsbeleid leidt tot een grotere individuele vrijheid van de burger, gerichtere sturing wat betreft de volksgezondheid op dit punt, economische opbrengsten voor de samenleving, duidelijkheid voor de burger over de vraag wat wel en wat niet is toegestaan, meer politiecapaciteit en het maakt tot slot een einde aan de ondermijning van de rechtsstaat. Er komen kweekvergunningen maar wiet mag niet te sterk (meer dan 15% THC) worden want dan wordt het als een harddrug aangepakt.

Add a comment
Lees meer...

NIEUWE WEGEN ziet door het legaal maken van de handel in softdrugs miljoenen aan inkomsten voor de schatkist. Bovendien zullen de kosten van het illegaal aftappen van stroom dalen. Kwaliteitsbewaking (door de vaststelling van een keurmerk) beschermd de gezondheid van de gebruiker en leidt daarmee tot een kostenbesparing binnen de gezondheidszorg.

Add a comment
Lees meer...

De Vrijzinnige Partij vindt dat het niet aan de overheid is om cannabisgebruik te verbieden, te ontmoedigen of te stimuleren. Daar gaan mensen zelf over. Er zijn twee kanten; De niet te onderschatten risico's. En ook de goede kanten: het kan mensen ontvankelijker maken voor het goede, het kan ruimdenkendheid en tolerantie stimuleren en het kan ontspanning geven.

Een vrijzinnig politiek streven is om softdrugs volledig uit het criminele circuit te halen, door het niet meer te stigmatiseren als een sector in een “grijs gebied”. Hierdoor heeft justitie meer tijd, aandacht en geld voor zaken waar de burger echt last van heeft. Analoog aan het alcoholverbod voor jongeren blijft ook verkoop en bezit van softdrugs tot 18 jaar verboden.

Add a comment
Lees meer...

Geen peil heeft geen standpunten. Zij stemmen wat de leden willen. Ze houden elke week via een app. Op de website legt de partij uit dat de leden de kamerleden op afstand sturen. Dus ben jij lid van GeenPeil dan kun jij bepalen dat cannabis gelegaliseerd moet worden en de productie via een regulatiesysteem moet gebeuren.

Add a comment
Lees meer...

Als je boven de 18 bent moet je het zelf weten.
De Piratenpartij vindt dat drugsgebruik voor volwassenen onder het zelfbeschikkingsrecht valt. Drugsbezit moet daarom uit het strafrecht worden gehaald en gedecriminaliseerd worden. Cannabis wordt volledig gelegaliseerd. Als er sprake is van problematisch gebruik is dit een taak voor gezondheidszorg en niet voor justitie, net zoals bij alcohol en tabak. De productie en handel in drugs moet gereguleerd worden. Daardoor kun je de criminele markt veranderen in een nieuwe (innovatieve)industrie, die tal van voordelen met zich meebrengt.

Add a comment
Lees meer...

De Niet Stemmers is een partij van Niet Stemmers. Ze willen in het parlement laten zien dat er een groot gedeelte van Nederland is dat niet stemt. Door niet in de Tweede Kamer te verschijnen en niet mee te stemmen hebben diegenen die op de Niet Stemmers krijgen de mensen die op de partij hebben gestemd waar ze voor gestemd hebben. Ze gaan niet stemmen dus is er geen invloed voor of tegen coffeeshops en de producten die daar worden verkocht.

Add a comment
Lees meer...

De libertarische partij wil alle drugs legaliseren.
Elke minuut die de politie en justitie besteedt aan de oorlog tegen drugs, is een minuut die niet kan worden besteed aan het bestrijden van echte criminaliteit zoals geweldsmisdrijven. Door de productie en handel uit het criminele circuit halen zorgen we niet alleen een veiligere situatie, het scheelt ook nog eens ontzettend veel geld: naar schatting kost het huidige beleid de belastingbetaler circa 4,5 miljard euro per jaar

Add a comment
Lees meer...

Lokaal in de Kamer zegt: "Wietteelt wordt niet gelegaliseerd en gedoogbeleid wordt stopgezet"
Lokaal in de Kamer is tegen legalisering van de wietteelt, uitgezonderd teelt voor medicinale doeleinden. Als gevolg daarvan is Lokaal in de Kamer tegen het huidige gedoogbeleid.

Add a comment
Lees meer...

Vooraf geef je aan waar jij intresse voor hebt. En dan hoor jij van StemNL wanneer er over een onderwerp wordt gestemd. Door dat alert kun je nadenken over het onderwerp en je mening geven. Zo werkt het ook met legalisering van cannabis en de produktie voor coffeeshops.

Add a comment
Lees meer...
Dit is alles