Hoofd Menu

Partij voor de Dieren (PvdD)

Artikelindex

Verkiezingen 9 juni 2010

Marianne Thieme (1) en haar zetels hebben op 11 maart 2008 tegen motie 214 gestemd. En hebben ook verder een realistische kijk op de groene plant.

Hoewel er in het verkiezingsprogramma "Recepten voor mededogen en duurzaamheid" niets te vinden is over cannabis en coffeeshops, kun je op de website van de partij in het hoofdstuk "De Partij" onder "Veelgestelde Vragen" bij "Veiligheid" het één en ander vinden: door op "Veiligheid" te klikken vind je de vraag "Welk beleid wil de Partij voor de Dieren ten aanzien van (soft)drugs?". Zie hieronder het antwoord van de PvvD op deze vraag.

"Wij vinden dat de overheid de nadelen van drugsgebruik duidelijker aan jongeren moet communiceren. Goede voorlichting is belangrijk.

De keuze om wel of geen softdrugs te gebruiken beschouwen we wel als de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de burger. Het ligt niet voor de hand het een middel toe te staan (alcohol, tabak) en het andere te verbieden (cannabis), zonder dat er duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de gevaren die eraan kleven.

Legalisering van softdrugs is nodig. Juist door softdrugs in het criminele of grijze circuit te drukken bestaat de kans dat jongeren sneller in aanraking komen met harddrugs. De mogelijkheden om softdrugs te verstrekken voor medische doeleinden moeten worden verruimd."