cannabis kieswijzer reguleren240

 Cannabis reguleren? Maar hoe dan?

Doe de test en weet welk model er volgens jou moet komen! Het gedoogbeleid heeft voor wanorde in de maatschappij gezorgd. Er gaan stemmen op om te stoppen met gedogen en cannabis te reguleren. Hier zijn verschillende systemen voor bedacht. Als we nieuwe regels bedenken voor cannabis, en het verbod even ter zijde schuiven, welke regels zouden dat dan moeten zijn? In acht korte vragen vertellen we waar u staat in dit debat.
 
 
 
Over de site www.reguleren.com (Regulator)
 
Deze site is een initiatief van verschillende burgers die een uitweg zoeken uit de impasse rondom het gedoogbeleid. Dit beleid heeft voor consumenten een positieve uitwerking gehad die jarenlang uniek was in de wereld. Door gebruikers niet langer te criminaliseren en te vervolgen had Nederland lange tijd een voorbeeldfunctie.Maar door de zogeheten 'achterdeur' ongecontroleerd te laten, heeft dit beleid uiteindelijk geleid tot een vermenging van onderwereld en bovenwereld, grote stromen geld waar geen belasting over wordt betaald, een miljarden kostende strafrechtelijke molen, duizenden huisuitzettingen, en een jammerlijke erosie van het vertrouwen in de overheid.
 
Waarom een enquete? Het maatschappelijk debat over dit beleid is jarenlang gedomineerd door een 'welles-nietes'-discussie die zelden gestoeld was op feiten. Wij vinden dat de vraag niet zou moeten zijn óf er regels moeten komen voor softdrugs, maar wélke. Andere landen in de wereld discussiëren daar nu volop over, waarom Nederland dan niet?
 
Wij willen de burgers van Nederland laten meedenken over de verschillende filosofieën die er in de wereld bestaan om de cannabismarkt aan banden te leggen, in plaats van deze verantwoordelijkheid te leggen bij kwekers in kelders en op zolderkamers. Deze enquete laat mensen op speelse wijze meedenken over de verschillende ideeën die er in de wereld bestaan over het controleren van cannabis.
 
Moet het streng of liberaal? Mag commercie of moet het non-profit? Wij nemen geen standpunt in in deze discussie, behalve dan dat we vinden dat deze punten onderdeel moeten worden van het publieke debat.
 
Modellen -Dit zijn alle mogelijke resultaten waar u in de Regulator op uit kunt komen. Het is de meeste onderscheidende bloemlezing van de verschillende modellen die er in de wereld te vinden zijn.
 
www.reguleren.com is een initiatief van
Thijs Roes - De Correspondent / Yeah Science!
Hester Kooistra - Humanisticus
Has Cornelissen - Legalize!
Erik Esmeijer - Data-analyst
 
www.reguleren.com tot stand gekomen door de samenwerking van De Correspondent, Stichting Legalize, en het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) die in 2011 al het THC reguleermodel lanceerden.
Add a comment

Algemene stem- en kieswijzers

De StemWijzer is de meest gebruikte stemhulp in verkiezingstijd. Door 30 stellingen met eens, oneens of geen mening te beantwoorden kunnen kiezers hun standpunten vergelijken met die van politieke partijen. De StemWijzer bestaat sinds 1989 en is ontwikkeld door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat

Kieskompas - Vul de dertig vragen van het kieskompas in en beantwoord daarna drie vragen over lijsttrekkers en politieke partijen. Wat volgt is uw plaats in het politieke landschap, de partij die het meest overeenkomt met uw opinies en heel veel mogelijkheden om meer te weten te komen.

Partijwijzer voor jongeren - Ongeveer 800.000 jongeren mogen op 15 maart voor het eerst stemmen. De NPO heeft speciaal voor hen de Partijwijzer gemaakt. De Publieke Omroep wil de jongere kiezers hiermee aanmoedigen hun stem uit te brengen.

Jongeren Kieswijzer - Deze stemwijzer behandelt onderwerpen waar jongeren veel mee te maken hebben, of waar ze in de toekomst mee te maken zullen krijgen. Stellingen over studie, collegegeld en OV komen staan erin. Maar ook onderwerpen als anoniem solliciteren zijn voor jongeren van belang en worden dus behandeld.

StemmenTracker - Mocht je willen weten wat de partijen de afgelopen periode hebben gedaan, dan kun je terecht bij de StemmenTracker. Op deze site wordt bijgehouden wat partijen gestemd hebben in de Tweede Kamer. Deze site is ook ontwikkeld door ProDemos.

Politiek

Tweede Kamer - Dit is de officiële website van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op deze site vindt je de agenda en bijbehorende stukken van plenaire en commissievergaderingen, het laatste nieuws en informatie over hoe de Tweede Kamer werkt. Ook kunt u kennismaken met de Tweede Kamerleden en u aanmelden voor een bezoek aan de Tweede Kamer. Tweedekamer.nl wordt gemaakt onder redactie van de Stafdienst Communicatie van de Tweede Kamer. De informatie op de site wordt aangeleverd door Tweede Kamerleden en verschillende ambtelijke diensten van de Tweede Kamer

Eerste Kamer - Via de Eerste Kamersite kun je volgen wat er in de Eerste Kamer gebeurt en informatie vinden over wetsvoorstellen, kamerstukken en het wetgevingsproces.

ProDemos - ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

Parlement en Politiek - Deze website informeert u uitgebreid over de landelijke politiek en de werkwijze en achtergronden van het politiek bedrijf. De nadruk ligt op feitelijke informatie (zowel actueel als historisch) over personen, kabinetten, ministers en het staatsbestel.

Nederlandse Grondwet - Deze site wil het belangstellende burgers, ambtenaren, bestuurders, politici en de media eenvoudiger maken om snel kennis te nemen van de betekenis en bedoeling van de afzonderlijke artikelen van de Grondwet, die feitelijk de officiële spelregels van onze samenleving vormen.

Cannabis

VOC (Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod) - dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.

Cannabis News Network - Actuele videoreportages, nieuwsitems en specials over cannabis, hennep en de war on drugs, gemaakt door insiders uit verschillende Europese landen:‘Cannabis News Network is the source for serious, factual news videos about eveything to do with cannabis, its industrial, medicinal and recreational use.‘

WeSmoke - De stichting WeSmoke is een collectief voor cannabis consumenten én alle mensen die met cannabis te maken hebben. WeSmoke wil als klankbord fungeren voor iedereen die met het cannabisbeleid te maken heeft of krijgt, ook niet gebruikers.

RollingStoned - Geestverruimend, b(l)oeiend, ondubbelzinnig: het online informatie- en entertainmentplatform voor blowers & growers in Nederland en zelfs Vlaanderen.

PGMCG (Stichting Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers) - een onafhankelijk, niet-winstgevend samenwerkingsverband, van patiënten – lotgenoten platform en netwerk, gevestigd in Tilburg.

 

Add a comment
Dit is alles